אותיות בלבד סופי 12.9.png

SHIRLI ZAMIR
DESIGN STUDIO

WORK IN PROGRESS

upcoming1.jpg

2017

SIMPLEX

upcoming.jpg

2017

PALOALTO NETWORK ALON

upcoming_edited.jpg

2017

VISA

מבט סופי לפרזנטציה.jpg

2017

NEVO-MOLSON